POPULARNE CIJENE SSD WEB HOSTING PAKETA

 • SSD MicroWeb
 • 250 MB
 • SSD HDD
 • AntiDDoS Zaštita
 • 1x Addon Domene
 • 1x Parkirane domene
 • MySQL baze podataka
 • PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3
 • E-mail računi
 • cPanel
 • Softaculous
 • Poddomene
 • FTP računi
 • Cronjobs
 • Backup: dnevni, tjedni i mjesečni
 • Cijena mjesečno
 • 6,00 kn
 • Cijena tromjesečno
 • 18,00 kn
 • Cijena polugodišnje (jedan mjesec besplatan)
 • 33,00 kn
 • Cijena godišnje (dva mjeseca besplatano)
 • 60,00 kn

 • Naruči
  hosting
 • Cijena dvogodišnje
 • 120,00 kn

 • Cijena trogodišnje
 • 180,00 kn

 • SSD MiniWeb
 • 500 MB
 • SSD HDD
 • AntiDDoS Zaštita
 • 2x Addon Domene
 • 2x Parkirane domene
 • MySQL baze podataka
 • PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3
 • E-mail računi
 • cPanel
 • Softaculous
 • Poddomene
 • FTP računi
 • Cronjobs
 • Backup: dnevni, tjedni i mjesečni
 • Cijena mjesečno
 • 9,00 kn
 • Cijena tromjesečno
 • 27,00 kn
 • Cijena polugodišnje (jedan mjesec besplatan)
 • 49,50 kn
 • Cijena godišnje (dva mjeseca besplatano)
 • 90,00 kn

 • Naruči
  hosting
 • Cijena dvogodišnje
 • 180,00 kn

 • Cijena trogodišnje
 • 270,00 kn

 • SSD MaliWeb
 • 1.000 MB
 • SSD HDD
 • AntiDDoS Zaštita
 • 4x Addon Domene
 • 4x Parkirane domene
 • MySQL baze podataka
 • PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3
 • E-mail računi
 • cPanel
 • Softaculous
 • Poddomene
 • FTP računi
 • Cronjobs
 • Backup: dnevni, tjedni i mjesečni
 • Cijena mjesečno
 • 15,00 kn
 • Cijena tromjesečno
 • 45,00 kn
 • Cijena polugodišnje (jedan mjesec besplatan)
 • 85,00 kn
 • Cijena godišnje (dva mjeseca besplatano)
 • 150,00 kn

 • Naruči
  hosting
 • Cijena dvogodišnje
 • 300,00 kn

 • Cijena trogodišnje
 • 450,00 kn

 • SSD Web
 • 1.500 MB
 • SSD HDD
 • AntiDDoS Zaštita
 • 6x Addon Domene
 • 6x Parkirane domene
 • MySQL baze podataka
 • PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3
 • E-mail računi
 • cPanel
 • Softaculous
 • Poddomene
 • FTP računi
 • Cronjobs
 • Backup: dnevni, tjedni i mjesečni
 • Cijena mjesečno
 • 25,00 kn
 • Cijena tromjesečno
 • 75,00 kn
 • Cijena polugodišnje (jedan mjesec besplatan)
 • 135,00 kn
 • Cijena godišnje (dva mjeseca besplatano)
 • 250,00 kn

 • Naruči
  hosting
 • Cijena dvogodišnje
 • 500,00 kn

 • Cijena trogodišnje
 • 750,00 kn

 • SSD WebPlus
 • 4.000 MB
 • SSD HDD
 • AntiDDoS Zaštita
 • 8x Addon Domene
 • 8x Parkirane domene
 • MySQL baze podataka
 • PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3
 • E-mail računi
 • cPanel
 • Softaculous
 • Poddomene
 • FTP računi
 • Cronjobs
 • Backup: dnevni, tjedni i mjesečni
 • Cijena mjesečno
 • 30,00 kn
 • Cijena tromjesečno
 • 90,00 kn
 • Cijena polugodišnje (jedan mjesec besplatan)
 • 370,00 kn
 • Cijena godišnje (dva mjeseca besplatano)
 • 300,00 kn

 • Naruči
  hosting
 • Cijena dvogodišnje
 • 600,00 kn

 • Cijena trogodišnje
 • 900,00 kn

 • SSD WebMaxi
 • 5.000 MB
 • SSD HDD
 • AntiDDoS Zaštita
 • 10x Addon Domene
 • 10x Parkirane domene
 • MySQL baze podataka
 • PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3
 • E-mail računi
 • cPanel
 • Softaculous
 • Poddomene
 • FTP računi
 • Cronjobs
 • Backup: dnevni, tjedni i mjesečni
 • Cijena mjesečno
 • 40,00 kn
 • Cijena tromjesečno
 • 120,00 kn
 • Cijena polugodišnje (jedan mjesec besplatan)
 • 520,00 kn
 • Cijena godišnje (dva mjeseca besplatano)
 • 400,00 kn

 • Naruči
  hosting
 • Cijena dvogodišnje
 • 800,00 kn

 • Cijena trogodišnje
 • 1200,00 kn

PREGLED PROFI SSD WEB HOSTING PAKETA

 • SSD ALFA
 • 10 GB
 • SSD HDD
 • AntiDDoS Zaštita
 • Addon Domene: neograničeno
 • Parkirane domene: neograničeno
 • MySQL baze podataka
 • PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3
 • E-mail računi
 • cPanel
 • Softaculous
 • Poddomene
 • FTP računi
 • Cronjobs
 • Backup: dnevni, tjedni i mjesečni
 • Cijena mjesečno
 • 50,00 kn
 • Cijena tromjesečno
 • 150,00 kn
 • Cijena polugodišnje (jedan mjesec besplatan)
 • 275,00 kn
 • Cijena godišnje (dva mjeseca besplatano)
 • 500,00 kn

 • Naruči
  hosting
 • Cijena dvogodišnje
 • 1.000,00 kn

 • Cijena trogodišnje
 • 1.500,00 kn

 • SSD BETA
 • 30 GB
 • SSD HDD
 • AntiDDoS Zaštita
 • Addon Domene: neograničeno
 • Parkirane domene: neograničeno
 • MySQL baze podataka
 • PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3
 • E-mail računi
 • cPanel
 • Softaculous
 • Poddomene
 • FTP računi
 • Cronjobs
 • Backup: dnevni, tjedni i mjesečni
 • Cijena mjesečno
 • 100,00 kn
 • Cijena tromjesečno
 • 300,00 kn
 • Cijena polugodišnje (jedan mjesec besplatan)
 • 550,00 kn
 • Cijena godišnje (dva mjeseca besplatano)
 • 1.000,00 kn

 • Naruči
  hosting
 • Cijena dvogodišnje
 • 2.000,00 kn

 • Cijena trogodišnje
 • 3.000,00 kn

 • SSD GAMA
 • 50 GB
 • SSD HDD
 • AntiDDoS Zaštita
 • Addon Domene: neograničeno
 • Parkirane domene: neograničeno
 • MySQL baze podataka
 • PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3
 • E-mail računi
 • cPanel
 • Softaculous
 • Poddomene
 • FTP računi
 • Cronjobs
 • Backup: dnevni, tjedni i mjesečni
 • Cijena mjesečno
 • 150,00 kn
 • Cijena tromjesečno
 • 450,00 kn
 • Cijena polugodišnje (jedan mjesec besplatan)
 • 850,00 kn
 • Cijena godišnje (dva mjeseca besplatano)
 • 1.500,00 kn

 • Naruči
  hosting
 • Cijena dvogodišnje
 • 3.000,00 kn

 • Cijena trogodišnje
 • 4.500,00 kn

 • SSD DELTA
 • 70 GB
 • SSD HDD
 • AntiDDoS Zaštita
 • Addon Domene: neograničeno
 • Parkirane domene: neograničeno
 • MySQL baze podataka
 • PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3
 • E-mail računi
 • cPanel
 • Softaculous
 • Poddomene
 • FTP računi
 • Cronjobs
 • Backup: dnevni, tjedni i mjesečni
 • Cijena mjesečno
 • 250,00 kn
 • Cijena tromjesečno
 • 750,00 kn
 • Cijena polugodišnje (jedan mjesec besplatan)
 • 1.375,00 kn
 • Cijena godišnje (dva mjeseca besplatano)
 • 2.500,00 kn

 • Naruči
  hosting
 • Cijena dvogodišnje
 • 5.000,00 kn

 • Cijena trogodišnje
 • 7.500,00 kn